MENU
NOVINKY

Všeobecné informace z teritoria


(zdroj : oficiální stránky ministerstva zahraničních věcí ČR)

Turecko v současnosti představuje největší ekonomiku na Blízkém Východě, následuje Írán a Saúdská Arábie. Turecké hospodářství je zároveň 7. největší ekonomikou v Evropě a 17. největší ekonomikou na světě s HDP cca 800 mld. USD v roce 2012. Turecko je členem skupiny G20 a celní unie EU.

MMF definuje turecké hospodářství jako rozvíjející se tržní ekonomikou, která činí z Turecka jednu ze světových nově industrializovaných zemí. Země patří mezi přední světové producenty zemědělských produktů, textilu, motorových vozidel, lodí a ostatních dopravních strojů, stavebních materiálů, spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. V posledních letech v Turecku rychle rostl soukromý sektor. Stát si stále uchovává významnou roli v sektorech jako průmysl, bankovnictví, doprava a komunikace. Turecko lze tedy charakterizovat jako průmyslovou zemi, kde však stále hraje důležitou roli zemědělství. Podíl průmyslu na HDP představuje 26,6 % HDP, služby pak 63,7 % a zemědělství 9,6 %.

Turecko je otevřenou ekonomikou. Zahraniční obchod představuje 48,7 % HDP (pozn.: pro srovnání podíl vývozu zboží a služeb v ČR činí cca 80 % HDP a zahraniční vlivy jsou pro její ekonomický vývoj nesmírně důležité). Od roku 1990 Turecko posiluje svou hospodářskou liberalizaci a otevírá nové trhy pro své exportéry a podporuje jejich dodávky. Cílem turecké vlády je do roku 2023 dosáhnout 500 mld. USD vývozu. V roce 2012 vzrostl vývoz o 13,1 % na 152,6 mld. USD (vládní odhad v červenci 2012 pro tento rok počítal s objemem tureckého exportu ve výši 143,7 mld. USD). U importu je situace jiná, v loňském roce překročil celkový dovoz 236,5 mld. USD. Dovoz v posledních letech postupně klesá. Ve srovnání s předchozím rokem klesl dovoz o 1,8 % a ještě o rok dříve se import snížil o 1,2 %. Saldo zahraničního obchodu tak dosahuje -84 mld. USD. Negativní saldo zahraniční obchodní bilance se ve srovnání s rokem 2011 výrazně snížilo (-20,7 %), přesto stále vysoký deficit představuje významný problém turecké ekonomiky. Odhad exportu pro rok 2013 činí cca 160 mld. USD a pro rok 2014 již 172 mld. USD (blíže viz kapitola Zahraniční obchod).

Střednědobý makroekonomický výhled 
 2013 2014 2015 2016 2017 
Růst HDP (%) 4,04,55,05,15,1
CPI Inflace (%) (konec období)  6,1 5,2 5,0 5,0 5,0
Veřejný sektor primární bilance/HDP, %  2,1 2,3 2,3 2,4 2,4
Hrubý veřejný dluh /HDP  38,1 37,2 36,6 36,2 35,8
Hrubý vnější dluh/HDP  41,7 41,5 40,9 40,6 39,9
Deficit běžného účtu (mld. USD)  59,1 61,2 62,4 61,8 60,8
Deficit běžného účtu//HDP (%)  7,0 6,8 6,5 6,0 5,6
Rezervy (v mld. USD, včetně zlata)  124,3 127,3 129,8 131,4 132,6


Specialisté společnosti PCTT limit, s.r.o. jsou připraveni získat a poskytnout spolehlivé informace z Turecka podle potřeb zákazníka.HLAVNÍ PARTNEŘI
OBCHODNÍ PARTNEŘI