Zprostředkování obchodních kontaktů


Honorární konzul zprostředkuje kontakty na potenciální obchodní partnery. Vzhledem ke svému postavení v českém podnikatelském prostředí garantuje honorární konzul přímý kontakt prakticky do všech sfér českého podnikatelského života.

HLAVNÍ PARTNEŘI
OBCHODNÍ PARTNEŘI