Nabídka zastupování tureckých firem na území ČR / MSK


Společnost PCTT limit, s.r.o., jako firma honorárního konzula Martina Peciny, nabízí tureckým firmám obchodní zastoupení v České republice. Vzhledem ke svému postavení v českém podnikatelském prostředí garantuje honorární konzul mimořádně účinný dosah obchodního zastoupení do všech sfér českého podnikatelského života.
HLAVNÍ PARTNEŘI
OBCHODNÍ PARTNEŘI